Ako sa môžete dostať na Finále VHL?

  • Hasičské družstvo musí byť účastníkom hasičskej ligy na Východnom Slovensku a táto liga musí mať počas sezóny minimálne 6 ligových kôl
  • Hasičská liga musí mať minimálne 5 účastníkov v mužskej kategórií a 3 účastníkov v ženskej kategórií

–> 2022<– Postupový kľúč na základe počtu družstiev v hasičských ligách je nasledovný:

Kategória MUŽI:

min. 5 družstiev v lige -> 1 postupujúce družstvo
10 a viac družstiev v lige -> 2 postupujúce družstvá
15 a viac družstiev v lige -> 3 postupujúce družstvá
20 a viac družstiev v lige -> 4 postupujúce družstvá
25 a viac družstiev v lige -> 5 postupujúcich družstiev
organizátor -> 1 družstvo

Kategória ŽENY:

min. 3 družstva v lige -> 1 postupujúce družstvo
6 a viac družstiev v lige -> 2 postupujúce družstvá
9 a viac družstiev v lige -> 3 postupujúce družstvá
12 a viac družstiev v lige -> 4 postupujúce družstvá
15 a viac družstiev v lige -> 5 postupujúcich družstiev
organizátor -> 1 družstvo

Ďalšie podmienky

  • Na to, aby sa počítal počet účastníkov ligy, musia absolovovať títo účastníci aspoň 6.ligových kôl. Tím ktorý absolvuje menej ako 6 kôl, sa nepočíta ako účastník ligy.
  • Každá liga, ktorá sa chce zúčastniť VHL, musí mať počas celého ročníka verejne dostupné tieto informácie: Priebežné bodovanie, pravidlá, zoznam účastníkov ligy, termíny ligových kôl, ich počet ako aj celkové bodovanie po ukončení ročníka.
  •  Ak sa niektorí tím zúčastňuje viacerých líg a má nárok na postup z viacerých líg-pozícií, postupuje vždy iba z jednej (sám si vyberie z ktorej). Ostatné postupové pozície sa posúvajú v prospech iných družstiev.

Kompletné pravidlá Finále VHL nájdete TU.