Ako sa môžete dostať na Finále VHL?

  • Hasičské družstvo musí byť účastníkom hasičskej ligy na Východnom Slovensku a táto liga musí mať počas sezóny minimálne 6 ligových kôl
  • Hasičská liga musí mať minimálne 6 účastnikov v mužskej kategórií a 4 účastnikov v ženskej kategórií

Postupový kľúč na základe počtu družstiev v hasičských ligách je nasledovný:

Kategória MUŽI:

minimálne 6 účastnikov -> 1 družstvo
9 a viac účastníkov -> 2 družstvá
organizátor -> 1 družstvo

Kategória ŽENY:

minimálne 4 účastníci -> 1 družstvo
5 a viac účastníkov -> 2 družstvá
organizátor -> 1 družstvo

Ďalšie podmienky

  • Na to, aby sa počítal počet účastníkov ligy, musia absolovovať títo účastníci aspoň 6.ligových kôl. Tím ktorý absolvuje menej ako 6 kôl, sa nepočíta ako účastník ligy.
  • Každá liga, ktorá sa chce zúčastniť VHL, musí mať počas celého ročníka verejne dostupné tieto informácie: Priebežné bodovanie, pravidlá, zoznam účastníkov ligy, termíny ligových kôl, ich počet ako aj celkové bodovanie po ukončení ročníka.
  •  Ak sa niektorí tím zúčastňuje viacerých líg a má nárok na postup z viacerých líg-pozícií, postupuje vždy iba z jednej (za všetky ligy). Ostatné postupové pozície sa neposúvajú, ale zanikajú.

(Postupový kľúč bol aktualizovaný dňa 01.01.2019)

Kompletné pravidlá Finále VHL nájdete TU.